Wednesday, October 19, 2005

More on Brooder Mike...

Da next day. I made it a point to listen again to the broadcast of Brooder Mayk Belerdi... eto ang naabutan ko. Balak ko kasing mag replicate ng mga panyo at langis at ibenta sa loob ng aking jeepney. Mang pirate... ika nga.... hehehehe... Eto yung portion ng broadcast.

Brooder Mike: Amen

Audience : Amen

Brooder Mike : Kaya mga kapatid, pilitin ninyong ilagay ang panyo ni Yawih Il Shaday sa mga kasukasuan ninyo na masasakit para tangalin ng ating panginoon ang inyong karamdaman. AMEN.

Audience: Amen.

Commentator: May phoned in question po sa atin. Brooder Mayk, gumagana po ba ito sa mga kurikong, hadhad at alipunga?


Brooder Mike: Lahat po ng klaseng sakit nagagamot ng ating pinagpalang panyo. Basta bago po ninyo gamitin ay pahiran po ninyo ng langis ng buhay para lalong maging mabisa. Hindi po nabibili ang langis na yan sa Mercury Drug o ano mang botika o hardware. Dito lang po yan nakukuha. Libre po yang panyo at langis. Pero magdonate po kayo ng di bababa ng bente pesos para matuwa naman po si Yawih Il Shaday. Gad labs a dyoypul giber. Yan po ang nasusulat. AMEN.

Audience: AMEN.


Libre nga naman. Donation nga lang. What a raket!!! No wonder why he can sustain that radio program. Bukod sa radio program alam ko meron na ring mga cooperative type lending ang mokong in the guise of alleviating the poor.

AMEN.... AMEN...

25 Comments:

At 10/27/2005 04:42:00 AM, Blogger Brian said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a advertising switzerland tandem site/blog. It pretty much covers advertising switzerland tandem related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

 
At 10/30/2005 01:01:00 AM, Blogger Brian said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a advertise free safelists site web site/blog. It pretty much covers advertise free safelists site web related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

 
At 11/13/2012 08:05:00 PM, Anonymous Anonymous said...

valium for sale no prescription valium withdrawal symptoms anxiety - can you buy valium online

 
At 11/13/2012 08:43:00 PM, Anonymous Anonymous said...

zolpidem without prescription zolpidem yellow pill - zolpidem tartrate 10 mg erowid

 
At 11/13/2012 11:30:00 PM, Anonymous Anonymous said...

buy diazepam online diazepam dosage horses - diazepam 10 mg too much

 
At 11/14/2012 10:51:00 AM, Anonymous Anonymous said...

buy zolpidem ambien side effects sleep driving - zolpidem overdose 40 mg

 
At 11/14/2012 01:23:00 PM, Anonymous Anonymous said...

buy diazepam what does valium do - diazepam hospira

 
At 11/15/2012 12:53:00 AM, Anonymous Anonymous said...

buy zolpidem zolpidem tartrate extended release side effects - zolpidem no prescription needed

 
At 11/15/2012 07:15:00 AM, Anonymous Anonymous said...

diazepam generic how to buy diazepam online usa - diazepam mano 10mg

 
At 11/17/2012 06:34:00 AM, Anonymous Anonymous said...

cheap ativan online other uses ativan - ativan sublingual 1mg lorazepam 1mg

 
At 11/18/2012 05:44:00 PM, Anonymous Anonymous said...

ativan online pharmacy ativan withdrawal vomiting - buy ativan overnight delivery

 
At 11/18/2012 09:39:00 PM, Anonymous Anonymous said...

ativan drug ativan withdrawal paranoia - ativan vs valium

 
At 11/19/2012 07:23:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ambien without prescription long ambien drug test - chronic insomnia ambien cr

 
At 11/20/2012 03:19:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ambien drug ambien and alcohol trip - taking 2 ambien 10 mg

 
At 11/20/2012 07:04:00 AM, Anonymous Anonymous said...

buy somas online somanabolic muscle maximizer and all bonus programs - buy soma online with mastercard

 
At 11/20/2012 09:17:00 PM, Anonymous Anonymous said...

buy ambien online generic ambien cr pictures - ambien cr beer

 
At 11/20/2012 11:08:00 PM, Anonymous Anonymous said...

soma carisoprodol soma online overnight - buy generic soma online

 
At 11/21/2012 10:57:00 PM, Anonymous Anonymous said...

buy valium online valium dosage effects - valium dosage oral sedation

 
At 11/22/2012 01:20:00 AM, Anonymous Anonymous said...

buy generic ambien online generic ambien cr 6.25 mg - ambien sleep cycle

 
At 11/22/2012 09:54:00 PM, Anonymous Anonymous said...

order valium no prescription valium online topix - buy valium online no prescription cheap

 
At 11/23/2012 12:18:00 AM, Anonymous Anonymous said...

ambien pills generic ambien no prescription - ambien robaxin drug interactions

 
At 11/23/2012 01:37:00 PM, Anonymous Anonymous said...

carisoprodol without prescription where to buy soma online - soma drug recreational

 
At 11/23/2012 06:31:00 PM, Anonymous Anonymous said...

cheapest ambien ambien dosage hallucination - coupon for ambien cr

 
At 11/24/2012 12:37:00 AM, Anonymous Anonymous said...

discount soma soma drug mg - carisoprodol injection

 
At 11/24/2012 06:47:00 PM, Anonymous Anonymous said...

buy generic valium online no prescription valium kidneys - buy valium online with mastercard

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< HomeFree Hit Counter